Sistemul nervos somatic

 • FUNCŢIA REFLEXĂ

Este realizată de substanţa cenuşie a sistemului nervos formată din corpi neuronali.

La nivelul măduvei spinării, substanţa cenuşie este dispusă la interior şi organizată în coarne:

• două anterioare ce conţin neuroni somatomotori,

• două posterioare ce conţin neuroni somatosenzitivi,

• două laterale ce conţin neuroni vegetativi (viscerosenzitivi şi visceromotori).

Mecanismul fundamental de funcţionare a sistemului nervos este actul reflex(reflexul).

Reflexul reprezintă reacţia de răspuns la acţiunea unui stimul asupra unei zone receptoare.

La baza actului reflex se află arcul reflex format din cinci componente anatomice:

 1. Receptorul este o formaţiune celulară specializată, care transformă energia stimulului în impuls nervos.

Clasificarea receptorilor se realizează după mai multe criterii:

În funcţie de provenienţa stimulului:

 •  exteroreceptori - primesc stimuli din afara organismului,
 •  interoreceptori (visceroreceptori) - primesc stimuli din interiorul organismului,
 •  proprioreceptori - primesc stimuli de la muşchi, tendoane şi articulaţii.

În funcţie de tipul de energie pe care o prelucrează:

 •  fotoreceptori - sunt stimulaţi de lumină: celulele cu conuri şi bastonaşe din retină,
 •  chemoreceptori - sunt stimulaţi de substanţele chimice eliberate de celulele distruse: mugurii gustativi, epiteliul olfactiv, etc.,
 •  termoreceptori - răspund la variaţiile de temperatură: terminaţii nervoase libere,
 •  mecanoreceptori - stimulaţi de deformarea membranei celulare (receptori tactili, termici, dureroşi, auditivi, vestibulari).

În funcţie de viteza de adaptare:

 •  fazici - răspund cu o creştere a activităţii la aplicarea stimulului şi scade la menţinerea stimulului (receptorul olfactiv),
 •  tonici - prezintă activitate relativ constantă pe toată durata aplicării stimulului (receptorul vizual).
 1. Calea aferentă este senzitivă şi realizează legătura între receptori şi centrul nervos. Este formată din dendritele şi axonii neuronilor din ganglionii spinali (de pe traseul nervilor spinali) sau cranieni (de pe traseul unor nervi cranieni).
 2. Centrul nervos cuprinde totalitatea structurilor din sistemul nervos central care participă la actul reflex respectiv.
 3. Calea eferentă este formată din axonii neuronilor motori prin care se transmite comanda către organul efector.
 4. Efectorii sunt reprezentaţi de muşchii striaţi pentru sistemul nervos somatic şi muşchii netezi şi glande pentru sistemul nervos vegetativ. Aceştia răspund la comandă prin contracţie şi secreţie.
 • FUNCŢIA DE CONDUCERE

- este realizată prin substanţa albă formată din prelungiri neuronale (dendrite şi axoni);

- substanţa albă se află la periferia măduvei şi este dispusă sub formă de cordoane în care găsim fascicule ascendente, descendente şi de asociaţie.

 1. CĂILE ASCENDENTE (ale sensibilităţii) conduc sensibilităţile:
 •  exteroceptivă (tactilă, termică şi dureroasă),
 •  proprioceptivă (conştientă şi inconştientă),
 •  interoceptivă.

Majoritatea căilor ascendente sunt formate din trei neuroni:

 •  protoneuronul (primul neuron)
 •  deutoneuronul (al doilea neuron)
 •  al treilea neuron

Căile ascendente au proiecţie corticală la nivelul scoarţei cerebrale (neocortex receptor).

A. Căile sensibilităţii exteroceptive:

 • Sensibilitatea tactilă grosieră - protopatică este condusă prin fasciculul spinotalamic anterior

Calea este formată din trei neuroni:

 •  protoneuronul situat în ganglionul spinal,
 •  deutoneuronul situat în cornul posterior al măduvei spinării,
 •  al treilea neuron situat în talamus.

Proiecţia corticală se află în aria somestezică I din lobul parietal (neocortex receptor).

Se încrucişează la nivelul măduvei spinării.

 • Sensibilitatea tactilă fină - epicritică este condusă prin fasciculele spinobulbare gracilis şi cuneat

Calea este formată din trei neuroni:

 •  protoneuronul situat în ganglionul spinal,
 •  deutoneuronul situat în nucleii gracilis şi cuneat din bulbul rahidian,
 •  al treilea neuron situat în talamus.

Proiecţia corticală se află în aria somestezică I din lobul parietal (neocortex receptor).

Se încrucişează la nivelul bulbului.

 • Sensibilitatea termică şi dureroasă - prin fasciculul spinotalamic lateral

Calea este formată din trei neuroni:

 •  protoneuronul situat în ganglionul spinal,
 •  deutoneuronul situat în cornul posterior al măduvei spinării,
 •  al treilea neuron situat în talamus.

Proiecţia corticală se află în aria somestezică I din lobul parietal (neocortex receptor)

Se încrucişează la nivelul măduvei spinării.

B. Căile sensibilităţii proprioceptive:

 • Sensibilitatea proprioceptivă inconştientă (de control al mişcării).

Este condusă prin:

- fasciculul spinocerebelos direct (Flechsig)

- fasciculul spinocerebelos încrucişat (Gowers)

Calea este formată din doi neuroni:

- protoneuronul în ganglionul spinal,

- deutoneuronul în cornul posterior medular.

Ele se proiectează subcortical - în cerebel.

 • Sensibilitatea proprioceptivă conştientă (simţul poziţiei şi al mişcării în spaţiu). Este condusă prin fasciculele spinobulbare, cu proiecţie corticală.

C. Căile sensibilităţii interoceptive:

Sunt căi nespecifice cu proiecţie corticală difuză. Conduc informaţii de la viscere.

2. CĂILE DESCENDENTE- ale motilităţii:

- sunt motorii,

- conduc impulsuri nervoase de la centrii nervoşi ai encefalului spre măduvă.

A. Căile piramidale îşi au originea în cortexul cerebral şi controlează motilitatea voluntară.

Sunt reprezentate de:

 •  fasciculul piramidal direct,
 •  fasciculul piramidal încrucişat.

Calea sistemului piramidal prezintă doi neuroni:

 •  un neuron central, de comandă situat în neocortexul motor,
 •  un neuron periferic, de execuţie situat în coarnele anterioare ale măduvei spinării.

B. Căile extrapiramidale au origine corticală şi subcorticală.

 •  controlează motilitatea involuntară, automată şi semiautomată,
 •  sunt reprezentate de fascicule cu originea în trunchiul cerebral:

• fasciculul tectospinal - coliculii cvadrigemeni din mezencefal,

• fasciculul rubrospinal - nucleul roşu din mezencefal,

• fasciculul nigrospinal - substanţa neagră din mezencefal,

• fasciculul reticulospinal - substanţa reticulată,

• fasciculul olivospinal - nucleii olivari din bulb,

• fasciculul vestibulospinal - nucleii vestibulari din bulb.

Nucleii de origine ai căilor extrapiramidale se află sub controlul cortexului (scoarţei cerebrale) prin intermediul corpilor striaţi (ganglionii bazali) de la baza emisferelor.

Toate aceste fascicule extrapiramidale ajung în final la neuronii motori din cornul anterior al măduvei spinării. Motilitatea automată are rol în menţinerea tonusului muscular şi a echilibrului în activitatea reflexă medulară, în coordonarea mişcărilor şi în realizarea unor activităţi umane complexe (mersul, scrisul, condusul maşinii, înotul, etc.).

Realizator: Ionel Mihai-Rareș, Prof. îndrumător Dițu Garoița, clasa a XII-a C, Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret”, Suceava, Proiect pentru Examenul de Atestat Profesional, 2020
Creat cu Webnode
Creați un site gratuit! Acest site a fost realizat cu Webnode. Creați-vă propriul site gratuit chiar azi! Începeți